Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
Artboard 4صثز.png
Artboard 7يصثز.png
Artboard 5يصثز.png

מי אנחנו ?

חיאה לילדים ומשפחות נזקקים , עמותה שנוסדה ב 2017 , לאחר פעילות רבה של מייסדיה בתחום הנתינה , חיאה בחזון שלה מפנה את שירותיה לקהל יעד של ילדים בסיכון אשר  מתגוררים בעיקר בפנימיות שונות ברחבי הארץ , אכן התמיכה שלה היא לא אספקת מזון בגדים וכו'

( בין היתר גם מספקים מזון ובגדים וכו ) ,  אלא דרך מס' פרויקטים ממושכים שמטרתן קידום את הילדים האלו ומתן  להם כל מיני הזדמנויות להשתלב בקהילה , בעיקר : בחינוך , תרבות , ספורט , נתינה וכו' .

העמותה מקדמת את מטרותיה להיום במס' פנימיות ,  ובעיקר  :

  1. מעון אנה הקדושה , פנימייה שכוללת מעל 80 ילד בגילאים 5 שנים עד 18 שנה

  2. הוסטיל אלאמאן  שפרעם ,  פנימייה שכוללת 15  בנות מגילאים 12 עד 18 שנה

  3. הוסטיל עדן עכו , פנימייה שכוללת  13 בנות מכילאים 18 – 22 שנה 

  4. קריש בית לחם – בית יתומים

 

בנוסף העמותה מספקת שירותים בודדים לכ  50 משפחות חד הוריות .

bottom of page